Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

Publiczna Szkoła podstawowa w Bzreźnie Wielkim

REGULAMIN WYCIECZEK szkolnych

 

 1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności.

 2. Należy zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym. Stosować się
  do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekuna lub przewodnika.

 3. Należy punktualnie stawiać się na miejsce zbiórki.

 4. Miejscem zbiórki rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny lub wyznaczone przez kierownika wycieczki miejsce.

 5. W czasie podróży:

 • należy wsiadać do autobusu w wyznaczonej kolejności,

 • zawsze zajmować wyznaczone miejsce,

 • należy siedzieć w fotelu, nie wolno chodzić po autobusie (środku lokomocji).

 1. W czasie wycieczki pieszej uczestnicy idą zwartą grupą w szyku, w parach, po chodniku lub miejscach przeznaczonych dla pieszych; w razie braku ww. uczestnicy idą kolumną odpowiednim poboczu drogi.

 2. Kolumna piesza porusza się prawą stroną drogi (jak najbliżej krawędzi). W czasie marszu kierownik, opiekunowie i uczestnicy zwracają uwagę na poruszające się pojazdy

 3. Nie wolno oddalać się od grupy bez wyrażenia zezwolenia opiekunów.

 4. Tempo marszu należy dostosować do wieku i kondycji uczestników.

 5. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zachowywać ostrożność
  na ulicy i innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 6. Nie wolno zatrzymywać się w na drogach miejscach, w których utrudniona jest widoczność (na zakrętach, przed wzniesieniami itp.)

 7. Szczególną ostrożność należy zachować przy zbiornikach wodnych – obowiązuje bezwzględny zakaz odłączania się od grupy.

 8. O wszystkich zauważonych zagrożeniach lub nieprawidłowościach należy natychmiast powiadomić opiekunów / kierownika wycieczki.

 9. Uczestnicy wycieczki powinni kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do traktowania z należnym respektem obiektów zabytkowych, eksponatów muzealnych, pomników przyrody.

 11. W każdym miejscu na trasie wycieczki należy bezwzględnie przestrzegać czystości, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 12. Zabronione jest spożywanie nadmiernych ilości słodyczy, napojów gazowanych.

 13. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków psychotropowych.

 14. W miejscach noclegowych należy postępować zgodnie z obowiązującym regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 15. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki.

 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy posiadane przez uczestnika wycieczki.

 17. W wycieczce biorą udział uczniowie, co do zdrowia których nie ma przeciwwskazań lekarskich. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni przed wycieczką powiadomić opiekunów wycieczki o stanie zdrowia dzieci, o ewentualnych alergiach pokarmowych, uczuleniach, chorobie lokomocyjnej, itp.

 18. Uczestnicy powinni ubrać się stosownie do rodzaju wycieczki (okrycie przeciwdeszczowe, odpowiednie obuwie, strój).

 19. We wszystkich miejscach trasy wycieczki należy godnie się zachowywać, dbając o dobry wizerunek ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim i zachowywać się zgodnie z regulaminem szkoły.

 20. Na wycieczce należy ściśle przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zaleceń opiekunów wycieczki.

 21. Załącznikami do regulaminu są:

 1. karta wycieczki,

 2. lista uczestników wycieczki.

 

 

Zarządzenie nr 8/2015

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2015 r. 

Statystyki

 • Odwiedziny: 231047
 • Do końca roku: 39 dni
 • Do wakacji: 212 dni

Kalendarium

Środa, 2017-11-22

Imieniny: Cecylii, Jonatana

Pogoda

 • Czestochowa, Poland
 • 7°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 2.6m/s SW
 • Ciśnienie: 1011 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 08:11
 • Zachód słońca: 16:47
 • Źródło: OpenWeatherMap

Logowanie

Zaloguj się