Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / DLA RODZICÓW / DOWOZY DZIECI

DOWOZY DZIECI

Regulamin dowozu

dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bernarda Janowicza 
w Brzeźnie Wielkim

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz. U. 2003 poz. 69 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
  i placówkach

 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zmianami.

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zmianami (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 357).

 

 

§ 1

 1. Do oddziału przedszkolnego usytuowanego w budynku w Szpęgawsku mogą być dowożone i odwożone dzieci 5-cio, 6-cio letnie z miejscowości: Zduny i Brzeźno Wielkie.

 2. Do klasy I w PSP w Brzeźnie Wielkim mogą być dowożone i odwożone dzieci 6-cio, 
  7 letnie z miejscowości: Zduny i Szpęgawsk.

 

§ 2

Dowóz dzieci odbywa się w godzinach porannych (810 / 835) i popołudniowych (1320)

 

§ 3

Dyrektor Szkoły zatrudnia pracownika odpowiedzialnego za sprawowanie opieki nad dziećmi i uczniami w czasie przejazdu środkiem transportu / autobusem.

 

 

§ 4

Rodzice / opiekunowie prawni składają u dyrektora Szkoły oświadczenia o upoważnieniu zatrudnionego przez dyrektora Szkoły opiekuna dowozu do dowozu i odwozu dziecka / ucznia.

 

§ 5

Dzieci wysiadają z autobusu obok budynku Szkoły (Szpęgawsk) tylko w obecności osoby upoważnionej do ich odbioru, która zapewnia im bezpieczne dotarcie do szatni i przekazuje nauczycielowi uczącemu. Uczniów klasy I (Brzeźno Wielkie) oddaje pod opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur.

 

§ 6

W miejscowości zamieszkania dzieci wysiadają z autobusu i przekazywane są rodzicom / opiekunom prawnym lub innym osobom upoważnionym pisemnie przez rodzica / opiekuna prawnego do ich odbierania.

 

§ 7

Rodzice / opiekunowie prawni składają u dyrektora Szkoły oświadczenie upoważniające dana osobę (pełnoletnią)do przyprowadzania i odbierania dziecka / ucznia.

 

§ 8

Opiekun dowozu otrzymuje od dyrektora Szkoły imienna listę dzieci / uczniów dowożonych i osób upoważnionych do ich odbioru.

 

§ 9

W przypadku braku obecności opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka / ucznia 
na przystanku w danej miejscowości dziecko zostanie przywiezione do oddziału

przedszkolnego w Szpęgawsku lub do PSP w Brzeźnie Wielkim.

Rodzice zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do osobistego

odbioru dziecka/ ucznia.

 

§ 10

Rodzice / opiekunowie prawni oraz upoważnione osoby biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka / ucznia.

 

§ 11

Po zakończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym nauczyciel przekazuje dzieci opiekunowi dowozów, który wsiada z nimi do autobusu.

 

§ 12

Jakiekolwiek sprawy związane z dowozem dzieci/ uczniów należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi Szkoły.

 

§ 13

Opiekun dowozów zobowiązany jest do przestrzegania umowy zawartej z dyrektorem Szkoły.

 

§ 14

W każdym roku szkolnym Dyrektor Szkoły zapoznaje rodziców / opiekunów prawnych, regulaminem.

Z regulaminem zapoznają się: opiekun dowozu, Nauczyciele oraz pracownicy administracji 
i obsługi PSP w Brzeźnie Wielkim.

 

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Statystyki

 • Odwiedziny: 231058
 • Do końca roku: 39 dni
 • Do wakacji: 212 dni

Kalendarium

Środa, 2017-11-22

Imieniny: Cecylii, Jonatana

Pogoda

 • Czestochowa, Poland
 • 7°C
 • całkowite zachmurzenie
 • Wiatr: 2.6m/s SW
 • Ciśnienie: 1011 hPa
 • Wilgotność: 93%
 • Wschód słońca: 08:11
 • Zachód słońca: 16:47
 • Źródło: OpenWeatherMap

Logowanie

Zaloguj się